Kung paano magtayo ng kubol

Kung paano magtayo ng kubol
Anna Tolentino
I.
Itayo ang haligi
sa taktikal na pwesto
at ilapat sa lupa
ang mga kondisyon ng
L A K I
H
A
B
A            
L              A             P             A             D
II.
May ilang ulit din dapat
Ipulupot ang tali
Bago ito ibuhol sa haligi.
Kung kapusin man,
maging mapamaraan at
habaan ang pisi.
Kailangang
mahigpit ang pagkakatali nito
sa bawat kanto
upang
hindi madaling mabuwag
ang kubol.
III.
Panahon na
para
itapal
ang
trapal
na

                             E       P       E
                   D                                    N
          E                                                       S
D                                                                          A
                                 
                                  T


                                  I


                                  T


                                  I


                                  N


                                  D


                                  I


                                  G
sa panahon ng mga unos.
*Alay kina camper Sakne, camper kuya Tom, camper Brutus at sa iba pang marshals at master campers
13 Disyembre 2011
Quezon City
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s