Distansya at Oras

Pumasok ako sa isang Korean resto sa tapat ng UE-Recto.
Pinili ko itong pasukin dahil dalawang babae lamang ang customer.
Umupo akong nakaharap sa glass door.
Naririnig ko ang mga busina at ugong ng jeep, motor o maging bus, ganoon din ang mga halakhak at hiyawan ng mga estudyanteng tumatawid at dumaraan.
Nakatulong ang aking pawisang palad na madama ang temperaturang likha ng aircon.
Isang iglap, nabingi ako sa katahimikan.
Tingg!
Natagpuan ang sarili na nagmamasid sa walang partikular na espasyo mula sa aking kinauupuan.
Tingg!
Yumuko, ipinilantik ang daliri sa hawak na telepono at tumugon sa mensahe.

 

Ika-19 ng Nobyemre 2014
Recto, Maynila

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s