Now Is The Only Time That You Have

“It’s enough for me to be sure that you and I exist at this moment.”
— One Hundred Years of Solitude

 

Advertisements

When Naiara Meets Iraya

img_2025

img_2051

img_2060

img_2099

img_2119

img_2126

img_2161

img_2230

img_2427

img_2495

img_2561

img_2179

img_2181

img_2199

img_3381

img_3376

img_3765

img_2603

img_2717

img_2935

img_2940

img_2948

img_2960

img_2979

img_3058
© Ken Cabrito

img_2907

img_3792

img_3715

img_2869

img_3737

img_3809

img_3201

img_2831

img_3825

img_3193

img_3395

img_3403

img_3444

img_3473

img_3488

img_3508

img_3601

img_3610

img_3623

img_3642

img_3651

img_3668

img_3826

img_3839

 

img_3362

 

 

Iraya, I will definitely keep coming back.

img_3627
© Ed Lim

 


Stories of Naiara and Iraya

Related post: https://lihimnakwaderno.wordpress.com/2016/07/05/day-20-a-picture-of-somewhere-youd-love-to-travel/

Kaya siguro nananaginip ang mga tao

Anna: Natatakot na ako matulog.

Onick: Bakit, kasi baka hindi ka na magising?

Anna: Hindi. Kasi sa pagtulog mo, ikaw na lang mag-isa… Kaya siguro nananaginip ang mga tao, para kahit sa pagtulog niya hindi siya nag-iisa.

dreaming-1
Kuha mula sa: http://griefandmourning.com/wp-content/uploads/2012/03/dreaming-1.jpg
a60a39708a00cd765e09e86874532e84
http://wonderopolis.org/wp-content/uploads//2014/08/a60a39708a00cd765e09e86874532e84.jpg