Real life

Miroku Tachi: What is this real life?

Kuroudo Goi: Nothing unusual. Just living day by day. Going to work, coming back home. Meeting with people. Loving. Hurting. Repeated over and over until the day you die. A monotonous circle that needs perseverance. But we are all doing that just fine.

 

Real Life

Passing by

“Everyday is a struggle.”

Ito ang madalas kong paalala sa mga taong nakakausap ko dati hanggang ngayon; at ito rin ngayon ang araw-araw kong paalala sa sarili para maigpawan ang uncertainties simula nang lumabas ako sa aking comfort zone*. Lumikha ako ng iba’t iba at bagong paraan, mekanismo at nakagawian, para harapin ang itinatanggi kong hinanakit at poot sa nakaraan; pero palagi’t palaging nauuwi pa rin ako sa malulungkot-masasayang alaala ng kahapon.

Kaya naman, pinapalipas ko na lang ang bawat oras sa mundong hiniram ko ngayon* habang ina-appreciate ang bawat sandaling nililikha ko sa kasalukuyan. Dahil paniguradong aalalahanin ko rin ang mga ito sa susunod na panahon.

 

IMG_20140609_013004

 

IMG_20140609_010819

 

IMG_20140609_012851

 

IMG_20140609_013356

 

IMG_20140609_013623

 

IMG_20140609_121224

 

IMG_20140606_074428

 

IMG_20140606_070850

 

IMG_20140613_012028

 

*Ang dati kong mundo, basahin ang buong teksto sa: https://lihimnakwaderno.wordpress.com/2011/07/29/fulltime-ako/