Distansya at Oras

Pumasok ako sa isang Korean resto sa tapat ng UE-Recto.
Pinili ko itong pasukin dahil dalawang babae lamang ang customer.
Umupo akong nakaharap sa glass door.
Naririnig ko ang mga busina at ugong ng jeep, motor o maging bus, ganoon din ang mga halakhak at hiyawan ng mga estudyanteng tumatawid at dumaraan.
Nakatulong ang aking pawisang palad na madama ang temperaturang likha ng aircon.
Isang iglap, nabingi ako sa katahimikan.
Tingg!
Natagpuan ang sarili na nagmamasid sa walang partikular na espasyo mula sa aking kinauupuan.
Tingg!
Yumuko, ipinilantik ang daliri sa hawak na telepono at tumugon sa mensahe.

 

Ika-19 ng Nobyemre 2014
Recto, Maynila

Real life

Miroku Tachi: What is this real life?

Kuroudo Goi: Nothing unusual. Just living day by day. Going to work, coming back home. Meeting with people. Loving. Hurting. Repeated over and over until the day you die. A monotonous circle that needs perseverance. But we are all doing that just fine.

 

Real Life

Passing by

“Everyday is a struggle.”

Ito ang madalas kong paalala sa mga taong nakakausap ko dati hanggang ngayon; at ito rin ngayon ang araw-araw kong paalala sa sarili para maigpawan ang uncertainties simula nang lumabas ako sa aking comfort zone*. Lumikha ako ng iba’t iba at bagong paraan, mekanismo at nakagawian, para harapin ang itinatanggi kong hinanakit at poot sa nakaraan; pero palagi’t palaging nauuwi pa rin ako sa malulungkot-masasayang alaala ng kahapon.

Kaya naman, pinapalipas ko na lang ang bawat oras sa mundong hiniram ko ngayon* habang ina-appreciate ang bawat sandaling nililikha ko sa kasalukuyan. Dahil paniguradong aalalahanin ko rin ang mga ito sa susunod na panahon.

 

IMG_20140609_013004

 

IMG_20140609_010819

 

IMG_20140609_012851

 

IMG_20140609_013356

 

IMG_20140609_013623

 

IMG_20140609_121224

 

IMG_20140606_074428

 

IMG_20140606_070850

 

IMG_20140613_012028

 

*Ang dati kong mundo, basahin ang buong teksto sa: https://lihimnakwaderno.wordpress.com/2011/07/29/fulltime-ako/